Privacy Verklaring

Privacyverklaring Geldig vanaf mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.thesquare.nl, eigendom van en beheerd door The Square. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die u op onze website (www.thesquare.nl) verstrekt, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt raadplegen en bijwerken.

 

Gegevensverzameling

De categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere:

·         Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en thuisadres;

U kunt altijd zelf bepalen welke persoonsgegevens (indien van toepassing) u met ons wilt delen. Als u er voor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dat invloed hebben op uw transacties met ons.

 

Gegevens die we automatisch verzamelen

Bij het gebruik van onze website verzamelen we ook automatisch gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dit is inclusief gegevens zoals taalinstellingen, IP-adres, locatie, apparaatinstellingen, besturingssysteem apparaat, loggegevens, gebruiksduur, opgevraagde URL, statusrapport, gebruikersagent (informatie over browserversie), besturingssysteem, resultaat (kijker of boeker), zoekgeschiedenis, reserverings-ID van de boeker en het soort bekeken data. We kunnen ook automatisch gegevens verzamelen via cookies. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, klik hier.

 

Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         A. Reserveringen: wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw online reservering te voltooien en te verwerken.

·         B. Klantenservice: wij gebruiken uw persoonsgegevens om klantenservice te verlenen.

·         C. Gastbeoordelingen: wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u per mail uit te nodigen om een gastbeoordeling te schrijven na uw verblijf. Dit kan

           andere reizigers helpen om de accommodatie te kiezen die het beste bij hen past. Als u een gastbeoordeling instuurt, kan deze op onze website geplaatst

           worden.

·         D. Marketingdoeleinden: voor zover wettelijk toegestaan, gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden. Waar we uw persoonsgegevens

           gebruiken

           voor directmarketingdoeleinden, zoals nieuwsbrieven en marketingcommunicatie over nieuwe producten en diensten of andere aanbiedingen waarvan we

           denken dat ze interessant zijn voor u, vindt u tevens een link Uitschrijven indien u deze berichten niet meer wilt ontvangen.

·         E. Overige communicatie: het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons

           deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn:

            o    a. Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.
                  b. Als u een online reservering nog niet heeft voltooid, kunnen wij u een herinnering sturen om verder te gaan met reserveren. Deze extra service is

                       volgens ons nuttig voor u, omdat het u in staat stelt om verder te gaan met een reservering zonder dat u opnieuw naar de accommodatie hoeft te

                       zoeken of alle reserveringsgegevens weer hoeft in te vullen.
                  c.Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, kunnen wij u een enquête sturen of u uitnodigen om een beoordeling achter te laten over uw ervaring met

                      onze website. Deze extra service is volgens ons nuttig voor u en ons, omdat we door uw feedback onze website verder kunnen verbeteren.

·         F. Analyses, verbeteringen en onderzoek. We gebruiken persoonsgegevens om onderzoek en analyses te doen. We kunnen gebruikmaken van een derde

                partij om dit namens ons te doen. We kunnen de resultaten van dergelijk onderzoek delen of bekend maken aan derde partijen en onze affiliates, in

                anonieme, geaggregeerde vorm. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor analytische doeleinden, en ter verbetering van onze diensten, de

                gebruikerservaring en de functionaliteit en kwaliteit van onze online reisdiensten.

·         G. Veiligheid, opsporing en preventie van fraude: we gebruiken de gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten om fraude en andere illegale of

                onrechtmatige activiteiten te voorkomen. We gebruiken deze gegevens ook om fraude te onderzoeken en op te sporen. We kunnen persoonsgegevens

               ook gebruiken voor het inschatten van risico's en voor veiligheidsdoeleinden, waaronder het authenticeren van gebruikers. Voor dergelijke doeleinden

                kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden, zoals wetshandhavingsinstanties en externe adviseurs.

·         H. Wetten en regelgeving: in bepaalde gevallen moeten we de verstrekte gegevens gebruiken, waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren, om

                 juridische geschillen of klachten te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet- en regelgeving, of om

                overeenkomsten te handhaven of om te voldoen aan wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk vereist is.

·         Als we gebruikmaken van geautomatiseerde middelen ter verwerking van persoonsgegevens die rechtsgevolgen of aanzienlijke gevolgen hebben voor u,

           zullen we gepaste maatregelen implementeren om uw rechten en vrijheden te beschermen, waaronder het recht op menselijke tussenkomst.

 

Juridische grondslagen

·         Gezien het doel van A en B baseren we ons op de uitvoering van een contract. Het gebruik van uw gegevens kan nodig zijn voor de uitvoering van uw contract

            met ons. Als u bijvoorbeeld onze diensten gebruikt om online te boeken, gebruiken we uw gegevens om onze contractuele verplichting tot het voltooien en

            beheren van uw reservering met ons uit te voeren.

·         Gezien de doelen van C-H baseren we ons op de legitieme belangen: we gebruiken uw gegevens voor onze legitieme belangen, zoals u de best passende

            content voor de website, e-mails en nieuwsbrieven te bieden, ter verbetering en promotie van onze producten en diensten en onze websitecontent, en voor

            administratieve, fraudedetectie en juridische doeleinden. Bij het gebruik van persoonsgegevens voor onze legitieme belangen zoeken we altijd naar een

            evenwichtige balans van uw rechten en interesses met het oog op de bescherming van uw gegevens ten opzichte van onze rechten en interesses.

·         Gezien het doel van H baseren we ons ook op, indien van toepassing, op onze verplichting tot het voldoen aan het toepasselijk recht.

·         Waar nodig onder toepasselijk recht zullen we om uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.

Indien nodig overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zullen we om uw toestemming vragen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen op een van de adressen aan het eind van deze Privacyverklaring.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verwerken onder C-F, maar er is geen opt-out mechanisme rechtstreeks voor u beschikbaar (bijvoorbeeld in uw accountinstellingen), neem dan contact op via info@vesterhaarlem.com .

 

Delen van data

The Square verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Veiligheid

The Square neemt redelijke procedures in acht om ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van gegevens, inclusief persoonsgegevens, te voorkomen. We gebruiken passende bedrijfssystemen en -procedures om informatie te beschermen, inclusief persoonsgegevens. We gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft tijdens hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens.

 

Bewaren van gegevens

Wij zullen uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, bewaren zolang wij het nodig achten om u diensten te verlenen, te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren, waaronder het detecteren en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. Alle bewaarde persoonsgegevens zijn onderhevig aan deze Privacyverklaring. Als u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens die wij over u verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

 

Uw opties en rechten

We willen dat u zelf controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit op de volgende manieren doen:

·         u kunt ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die we over u hebben;

·         u kunt ons informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens, of ons vragen om de persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren;

·         in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen, blokkeren of beperken, of bezwaar

           aan te tekenen tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken; en

·         in bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt naar een derde partij te sturen.

Wanneer we met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Bovendien heeft u, wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem belang of het algemeen belang, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Wij vertrouwen op u om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens volledig, correct en actueel zijn. Informeer ons onmiddellijk over eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met met info@vesterhaarlem.com . We behandelen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Vragen of klachten

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u de rechten wilt uitoefenen die u onder deze kennisgeving heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@vesterhaarlem.com . U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens of Gegevensbeschermingsautoriteit met vragen en klachten.

 

Wijzigingen in de kennisgeving

Net zoals ons bedrijf voortdurend verandert, zal deze Privacyverklaring ook van tijd tot tijd wijzigen. Als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen in deze Privacyverklaring, dan raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken. Als we belangrijke wijzigingen maken of wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld wanneer we beginnen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven uiteengezet), nemen we contact met u op voordat we met die verwerking beginnen.

 

© 2023 The Square Haarlem. All Rights Reserved | re-Designed by Mike